MENU
POČETNA

O NAMA »

POSJETITE CRNU GORU

O CRNOJ GORI

GRADOVI I REGIJE »

MANASTIRI

 

Crkve i Katedrale

 

Džamije i Kule

PRIRODA »

KLIMA I METEO

GASTRONOMIJA »

SLOBODNO VRIJEME I ZABAVA »
SAOBRAĆAJ »

SMJEŠTAJ »

TRANSFERI

KRUZERI

IZLETI »

 

 

contact

 

Tel: + 382 78 119 110
Cell. + 382 67 733 177

 

E-mail: info@adrialine.me

 

Monastery Moraca Frescoes

Manastir Morača

 

 

 

Manastir Morača je jedan od najčuvenijih istorijskih i kulturnih spomenika. Vjekovima je bio duhovni, prosvetiteljski, kulturni i oslobodilački centar. Nalazi se pored vodopada Svetigore, uz korito rijeke Morače, desetak kilometara od kanjona Platije prema Kolašinu. Opasan je visokim kamenim zidom, sa konacima u dvorištu, ukrašen freskama i umjetničkim rezbarijama. Podigao ga je Stefan Vukanović Nemanjić, sin Vukanov, a unuk Stefana Nemanje. Manastir je sagrađen davne 1252. godine. Godina gradnje i ime ktitora navedeni su na samom manastiru. Legenda kaže da je manastir zidan od žute sige (tufa) iz Tušine, i da je narod bio stvorio dan hoda dugu kolonu ljudi i žena - i tako prebacivao žutu sigu od ruke do ruke, od Tušine do Morače.

 

Početkom XVI, kada su Turci već prodrli na Balkansko poluostrvo, manastir je po prvi put stradao. Turci su 1504. poharali manastirsku crkvu Uspenja Bogorodice, odnoseći čak i olovni krov. Morača je tada spaljena, i ostala napuštena sledećih 70 godina. Tek osnivanjem Pećke patrijaršiije i zahvaljujući Mehmed Paši Sokoloviću, mnogi balkanski plemići iz porobljenih zemalja, krenuli su u obnovu porušenih manastira. Tako je knez Vukić Vučetić uz pomoć igumana Tome, ponovo obnovio manastir Moraču. Freske iz XIII vijeka su do te mjere propale da je tokom obnove skoro cijela crkva ponovo živopisana. Radili su najbolji slikari tog vremena, pop Strahinja iz Budimlje, Georgije Mitrofanović hilandarski monah (jedan od najboljih ikonopisaca svog vremena, a između ostalog za Moraču je naslikao i Bogorodicu sa Hristom), majstor Jovan, majstor Radul i drugi. Od prvobitnog slikarstva ostalo je nekoliko fragmenata - poprsja Bogorodice s malim Hristom iznad zapadnog portala i portala koji vodi u naos, kao i veća cjelina u jednom dijelu oltara - đakonikonu. Godine 1635. je napravljena i crkvica svetog Nikole koja je danas deo manastirskog kompleksa. Bila su to teška vremena i nije bilo puno sredstava za obnovu manastira, ali do XVII vijeka manastir je ukrašen, sređen i postao je centar mnogih bitnih zbivanja u to vreme. Turci su 1877. godine ponovo napali manastir, ali su crnogorski borci predvođeni igumanom Mitrofanom Banom uspeli da ga odbrane.

 

Manastir Morača je živopisan, odnosno oslikan ikonama. Čak su sačuvane i neke ikone iz prvobitnog ikonostasa, koje srećom nisu stradale u požaru, nakon turskih pustošenja i koje nisu propale dok je manastir bio napušten. Ostale su uglavnom kompozicije iz života proroka Ilije koje danas predstavljaju pravo umetničko blago manastira. Kompozicija je jedanaest, a podeljene su u dve zone. Najpoznatija freska je "Gavran hrani proroka Iliju".

 

Moraca Monastery Door

 

 

 

Moraca Monastery Dormitory

 

 

 

Moraca Monastery Garden

 

 

 

Moraca Monastery inside

 

 

 

Moraca Monastery fresco

Moraca Bells
travel info  
United Kingdom France Italy Germany Russia Czech Montenegro
Ostrog Monastery Montenegro
home about services Destinations Transport Contacts

 

 

HOME | ABOUT US | SERVICES | DESTINATIONS | TRANSPORT| CONTACTS
Copyright © Adria Line DMC 2016 | www.adria.travel