MENU
POČETNA

O NAMA »

POSJETITE CRNU GORU

O CRNOJ GORI

GRADOVI I REGIJE »

MANASTIRI

 

Crkve i Katedrale

 

Džamije i Kule

PRIRODA »

KLIMA I METEO

GASTRONOMIJA »

SLOBODNO VRIJEME I ZABAVA »
SAOBRAĆAJ »

SMJEŠTAJ »

TRANSFERI

KRUZERI

IZLETI »

 

contact

 

Tel: + 382 78 119 110
Cell. + 382 67 733 177

 

E-mail: info@adrialine.me

 

Piva Monastery Previous location

 

Prvobitna lokacija

Manastira Piva

Manastir Piva

 

 

 

Manastir Piva se nalazi u sjevernom dijelu Crne Gore u blizini gradića Plužine i najpoznatiji je kulturno istorijski spomenik ovog regiona. Pivski manastir sa crkvom Uspenja Bogorodice je najmonumentalniji hram nastao u doba turske dominacije u Crnoj Gori. Crkva Uspenja Bogorodice podignuta je zaslugom hercegovačkog mitropolita, potom patrijarha srpskog, Savatija 1573 - 1586. godine, o čemu podrobno govori natpis nad glavnim vratima, i to na mjestu ranijeg hrama. Razlog tome je što su Turci fermanom zabranjivali podizanje novih crkava, ali su dozvoljavali obnovu postojećih. Ovaj uslov je često korišćen da se izgrade novi hramovi, veći od starih, što je slučaj i sa Pivskim manastirom. Za vrijeme turske okupacije izgradnja je bila moguća takođe iz razloga što je Savatijev stric, Mehmed Paša Sokolović, bio jedan od carigradskih vezira. Od svog osnivanja Manastir je bio važan vjerski i kulturni centar Pive i stare Hercegovine, čije starjenšinstvo je stalno hrabrilo i podržavalo borbu za oslobođenje od Turaka. Stoga je Manastir doživio više turskih zuluma. Zadnji veliki požar koji ga je jako oštetio bio je 1795. godine.

 

Zbog gradnje brane na Pivi, manastir Piva, podignut u XVI vijeku, premješten je sa izvorišta rijeke na jednu zaravan dva kilometara od Plužina. Poduhvat je bio izuzetno složen, s obzirom na to da je bila riječ o monumentalnom hramu, čija je unutrašnjost islikana sa oko 1260 m2 fresaka. Nakon obimnih stručnih istraživanja i napora vodećih jugoslovenskih i stručnjaka Internacionalnog centra za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara skinute su freske, crkva je demontirana, prenesena na novu lokaciju i ponovo ozidana istim kamenim materijalom i redosljedom, uz konstruktivna ojačanja. Nakon ovih radova, na zidove i svodove crkve iznova je vraćen živopis. Radovi su trajali punih 12 godina (1970-1982).

 

Unutrašnje bogatstvo manastira u freskama, ikonama, knjigama i zapisima na njima, kao i u drugim stvarima, prosto odudara od njegove jednostavne spoljašnje forme. Freske pored južnih vrata nesumnjivo su u vezi sa osnivačima manastira. Uz ktitora Savatija naslikana je i stojeća figura u turskoj odeždi. Među manastirskim vrijednostima svakako su tzv. krasna vrata u srednjem hramu, remek-djelo srednjovjekovne umjetnosti. Ikonostas je rađen u tri faze. Najpre su nastale tri velike Longinove ikone (1573/15744 g.), nakon toga je izrađen veliki duborezni krst sa ikonama na kojima su islikani Bogorodica i Sveti Jakov (1605 g.) i na kraju ikone koje je izradio Kozma (1638/9). Manastir je dugo bio centar oslobodilačkog pokreta u pivskom kraju, a isto tako i kulturno-prosvjetni centar za jedan mnogo širi prostor. Tokom XVII i XVIII vijeka tu je bila škola.

 

 

 

 

 

 

Piva Monastery

 

 

Monastery of Piva

 

 

Piva Monastery Iconostasis

 

 

Piva monastery frescoes

 

 

Piva Monastery Ceiling

 

 

Piva Monastery historical record

Piva Monastery Altar
travel info  
United Kingdom France Italy Germany Russia Czech Montenegro
Piva Monastery Montenegro
home about services Destinations Transport Contacts

 

 

HOME | ABOUT US | SERVICES | DESTINATIONS | TRANSPORT| CONTACTS
Copyright © Adria Line DMC 2016 | www.adria.travel